Mårslet: Leder tæt på det levede liv i Græsbakkens 0-6-års børnehus

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Græsbakken søger en pædagogisk leder, som kan se sig selv i en aldersintegreret daginstitution med 56 fuldstændig fantastiske børn og en engageret personalegruppe. Du har talent for at samle husets kompetencer samt gøde den pædagogiske muld i Græsbakken, så det gavner både børn og voksne – vi hjælper dig på vej.

Der står en stor skare af gode folk klar til at samarbejde med dig om at videreudvikle Græsbakken: personalegruppen, forældregruppen, lederteamet og diverse faglige venner af huset. Set i det store perspektiv er målet at lede Græsbakken, så børn og ansatte trives og udvikles samt sikre stabil drift – alt sammen med Aarhus Kommunes værdigrundlag for medarbejdere og ledere i baghovedet: troværdighed, respekt og engagement

 

DIN KOMMENDE ARBEJDSPLADS SET FRA HELIKOPTEREN 

Du bliver pædagogisk leder i en lille institution med en vuggestuegruppe og to børnehavegrupper. Personalet er begejstrede for børnene og det pædagogiske arbejde med dem. Forældrene engagerer sig i årets gang i huset med traditioner og arrangementer – vi er vant til det, men stadig lige begejstrede og taknemmelige over det.

Godt med understøttelse
En af dine kommende lederteamkollegaer glæder sig til at blive din mentor, så du i din første tid får et lyttende, støttende og feedback-givende menneske til rådighed, så du falder godt til i alt det nye. Du bliver en del af et stort dagtilbud med et sprudlende lederteam og en stærk administration, som vil klæde dig på i dit nye lederjob og understøtte dig. Der er også altid mulighed for neuroaffektiv sparring fra vores ressourcepædagog og formidlingsmæssig understøttelse af vores IT- og kommunikationsmedarbejder.

 

DIN KOMMENDE ARBEJDSPLADS OG OPGAVER SET PÅ NÆRT HOLD

Din primære opgave er ledelse. Du vil have timer på gulvet i samspil med børn og personalet – det indblik du får her, bruger du aktivt i din ledelse. 
Alle kender alle i huset, og vi er stolte af den måde, hvorpå vi bruger hinanden fagligt og menneskeligt: Vi har øje for hinandens trivsel og står klar til at hjælpe hinanden på tværs i huset. Dette gode fundament skal du bygge videre på ved at være en samlende leder, der lytter og omsætter indsigter til udsigt. Derfor er en af dine første opgaver at ’stikke en finger i jorden’ og bare være til stede og suge til dig.

I et mere langsigtet perspektiv kan dine opgaver samles under kategorierne samspil, sammenhæng og ordentlighed.

SAMSPIL – DINE OPGAVER ER AT:

  • sætte personalet højt på dagsordenen: Lede og inddrage/sparre om at skabe mening i fælles opgaveløsninger – alt sammen ud fra Græsbakkens faglige fundament og fælles værdier
  • tage ansvar for at forældre inddrages i Græsbakkens fælles liv og arrangementer og i dialog og beslutninger om deres børns trivsel og udvikling 
  • være synlig og tilgængelig overfor personale og forældre, da det skaber indsigt for dig i din ledelse såvel som tryghed og transparens for dem.

SAMMENHÆNG – DINE OPGAVER ER AT: 

  • varetage administrative opgaver for at sikre og optimere driften i Græsbakken, så personalet oplever forudsigelighed og har ro til at løse kerneopgaven med børnene: styring af ressourcer og prioriteringer inden for overordnet planlægning/koordinering af kalenderen, økonomi og vedligeholdelse. Til dette anvendes diverse digitale styringssystemer
  • tage afsæt i lovgivningen og politiske beslutninger og omsætte det til konkrete pædagogiske løsninger i hverdagen sammen med personalet 
  • sikre, at dagtilbuddets fælles evalueringskultur kommer til at leve i Græsbakken 
  • kommunikere tydeligt med alle målgrupper (fx personale, forældre, ledelse, centralt hold) gennem rette kommunikationskanal.

ORDENTLIGHED – DINE OPGAVER ER AT:

  • forstå og anerkende din betydning og dit ansvar som leder og rollemodel for andre mennesker – det kræver selvagens – herunder selvindsigt, tålmodighed, åbenhed, ærlighed, gode relationskompetencer, en stor portion positiv energi og lysten til at gøre sig umage og blive bedre – og ikke bare se god ud
  • følge op og give feedback i forhold til opgaveløsninger og henvendelser
  • tage ansvar for at skabe et sundt og trygt arbejdsmiljø – både på det fysiske og psykiske plan.

 

GRÆSBAKKEN BAG FORHÆNGET

Vi er både nye og gamle ansigter i personalegruppen og fælles for os er, at vi elsker at bruge vores personligheder og pædagogik ind i arbejdet med at skabe sund trivsel og udvikling for børnene. Fælles for os er også, at vi har meget på hjerte på den faglige front, så derfor skal du med din dømmekraft kunne vurdere, om det er nu, du sætter foden ned og viser vejen eller følger vores ideer og initiativer.

Forældrene om Græsbakken
Forældrene beskriver Græsbakken som et sted, hvor der er plads til at gemme sig i et krat og samtidig opleve tryghed og nærvær i de rum, som skabes på stuerne og på tværs. Forældrene fortæller også, at børn, der engang gik i Græsbakken, husker tilbage på en tid med masser af god leg på legepladsen og den grønne bakke bag huset.
Da de nuværende børn for nylig blev spurgt om, hvad de synes om Græsbakkens legeplads svarede de, at den var god. ”Hvorfor er legepladsen god”, ville den nysgerrige voksne vide, og et barn svarede med den naturligste børnelogik: ”Fordi man kan lege på den”.

 

DINE KOLLEGAER I LEDERTEAMET

Du bliver en del af et fagligt ambitiøst dagtilbud, hvor vi til stadighed videreudvikler fælles ståsted og fælles praksis for at blive bedre i egne og fælles opgaveløsninger. 
Som medlem af lederteamet bidrager du til omsætningen af de politiske beslutninger på dagtilbudsniveau og til løbende at indgå i tværfagligt samarbejde. Vi forsøger at skabe merværdi gennem videndeling, hjælpsomhed og uddelegering af ansvarsområder samt faglige områder.


Du får en erfaren, struktureret dagtilbudsleder, der understøtter og sparrer med dig på en konstruktiv og positiv måde – engagementet er svært at overse!


Stående, gående og siddende sparring
Vores fællesskab i lederteamet er fyldt med energi, gejst og åbenhed. Vi har fokus på at skabe lethed og synergi ved at være et stort lederteam, hvilket vi fx gør under fælles arbejdsmøder, walk and talks i det fri og gennem ledersparring med vores ressourcepædagog som facilitator.

Se vores ledelsesgrundlag her, hvor du både finder præsentationsfilm af lederteamet og udpluk af ledelsesgrundlag fra dine kommende lederkollegaer: Hvem er vi (aarhus.dk)

 

MERE VIDEN

Du kan læse mere om Græsbakken og dagtilbuddet her: Græsbakken (aarhus.dk)

Tag også et kig på dagtilbudslederens månedlige temabreve, som afspejler noget af det, der optager os i dagtilbuddet: Med børnene som omdrejningspunkt (aarhus.dk)

Vi glæder os til at høre fra dig. Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte dagtilbudsleder Birgitte Rasmussen på telefon 29 20 41 46, og vi tilbyder meget gerne en rundvisning efter aftale. 
Du er også velkommen til at kontakte pædagogisk leder Lasse Hagenau Johannesen 40 23 08 19 eller pædagogisk leder Ole Drøgemüller på telefon 41 85 67 37

 

LØN OG ANSÆTTELSE

Der er tale om en fuldtidsstilling med løn i forhold til BUPL/Aarhus Kommunes overenskomst. 

Du sender os din ansøgning og bilag elektronisk senest den 6. marts. 
Den 8. marts udvælger vi kandidater, og vi inviterer dem til samtale. Første samtalerunde afholdes 12. marts fra kl. 14:00. Der medvirker en HR-konsulent i ansættelsesprocessen, og der vil blive brugt mentale færdighedstest og personlighedstest i forbindelse med rekrutteringsprocessen. Test vil foregå i 18. og 19. marts i dagtimerne. Anden samtalerunde afholdes den 20. marts fra kl. 14:00.

Vi håber, du kan starte den 1. maj 2024. 

 

Stillingen er til enhver tid betinget af en tilfredsstillende offentlig straffeattest. Der vil blive indhentet børneattest og ansættelse sker under forudsætning af, at attesterne ikke viser, at du er uegnet/uværdig til stillingen. Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine oplysninger her: https://www.aarhus.dk/om-kommunen/databeskyttelse/behandling-af-personoplysninger-i-boern-og-unge/

 

ANSØGNING 

Antal ledige stillinger: 1 
Ugentligt timetal: 37 timer
Ansøgningsfrist: 6. marts 2024 kl. 23.59
Tiltrædelse: 1. maj 2024
Samtaler afholdes 12. marts og 20. marts 2024 
    
Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads, hvor 28.000 professionelle og passionerede kollegaer hver dag arbejder for at gøre visioner til virkelighed og skabe værdi for borgere og samfundet omkring os. Vi er en arbejdsplads, der vægter faglighed og samarbejde højt og vi tror på, at vores forskelligheder er med til at gøre Aarhus for en god by for alle.  

Sammen arbejder vi for en bæredygtig og inkluderende by, hvor både ansatte, borgere, virksomheder og naturen kan trives og blomstre. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!


 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aarhus Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Aarhus Kommune, Hørretvej 14 B, 8320 Mårslet

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 06-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5997757

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet